Samy mandray ny andraikiny avy ny tsirairay amin’ny fiarovana amin’ny pesta